Όροι διαγωνισμού GLOBAL SHADING DAY 2024

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ – ΣΕΕΣ (Έδρα: Λ. Σολωμού 1, Περιστέρι – 12133) διοργανώνει κλήρωση/διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο portal https://hellenic-shading.gr/ υπό τους κάτωθι όρους:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση/διαγωνισμό έχουν ιδιώτες που ενδιαφέρονται για τον κλάδο της σκίασης. Από την κλήρωση/διαγωνισμό αποκλείονται οι ιδιοκτήτες & το προσωπικό των επιχειρήσεων που είναι μέλη στα ακόλουθα σωματεία καθώς και οι συγγενείς έως β’ βαθμού αυτών: Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης, Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος,Σύνδεσμος Τεντοποιών Βορείου Ελλάδος. Επίσης, από την κλήρωση/διαγωνισμό, αποκλείονται οι ιδιοκτήτες & το προσωπικό των καταστημάτων λιανικής πώλησης που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια, καθώς και το προσωπικό της Διαφημιστικής εταιρείας SHAPE που διενεργεί την προωθητική ενέργεια.
  2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η έναρξη του διαγωνισμού ορίζεται στις 15/3/2024 και η λήξη του στις 30/3/2024.
  3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Έγκυρη θεωρείται μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο εφόσον έχουν περιληφθεί τα πλήρη στοιχεία του και εφόσον έχει υποβληθεί μέχρι την ορισμένη ημερομηνία λήξης της κλήρωσης. Σε περίπτωση που το ίδιο άτομο έχει συμμετάσχει στην κλήρωση/διαγωνισμό με περισσότερους του ενός τρόπους ή περισσότερες της μίας φορές, έγκυρη θεωρείται μόνο η πιο πρόσφατη χρονικά συμμετοχή του που περιέχει τα πλήρη στοιχεία του. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα πρέπει στην φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο https://hellenic-shading.gr/gsd/gsd2024/ να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις του κουίζ που αφορά τα οφέλη της σκίασης. Τα προσωπικά στοιχεία που θα ζητηθούν και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων είναι τα εξής: υποχρεωτικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, e-mail, κινητό, Τ.Κ.  
  4. ΔΩΡΑ: Τα δώρα του διαγωνισμού/κλήρωσης είναι τα εξής:  ένα ταξίδι για έναν μεγάλο τυχερό νικητή, για δύο άτομα, αξίας 1500€ στην Σαντορίνη, και για τους επόμενους νικητές θα αποδοθούν 10 κουπόνια αξίας 200 ευρώ έκαστο, για την τοποθέτηση προϊόντων σκίασης, από τα εξειδικευμένα καταστήματα που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια, χορηγούμενα από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιριών Σκίασης, και 10 κουπόνια αξίας 150 ευρώ για την τοποθέτηση προϊόντων σκίασης από τα πιστοποιημένα καταστήματα-μέλη της Ένωσης Τεντοποιών Ελλάδος, χορηγούμενα από την ΕΝ.Τ.ΕΛ. Τα κουπόνια αξίας 150€ εξαργυρώνονται μόνο σε πιστοποιημένα μέλη της ΕΝ.Τ.ΕΛ. Η εξαργύρωση των δώρων θα πρέπει να γίνει έως τις 30/6/2024. Για την εξαργύρωση του κουπονιού δωρεάν εγκατάστασης, αποτελεί βασική προϋπόθεση η παραγγελία προϊόντων σκίασης αξίας 500€ και άνω προ ΦΠΑ. Τα έπαθλα απονέμονται με διαδικασία κλήρωσης στους τυχερούς έγκυρους συμμετέχοντες. Το κάθε έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δε μεταβάλλεται ή δεν ανταλλάσσεται. Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών γίνεται με τυχαίο τρόπο μέσω ηλεκτρονικής κληρωτίδας της πλατφόρμας simpliers.com. Το σύστημα επιλογής (κλήρωση) λειτουργεί με τη βοήθεια αλγορίθμων λογισμικού που ενημερώνονται συχνά και αποκλείει τη δυνατότητα χειρισμού των αποτελεσμάτων. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 03/04/2024 υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΕΣ και οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email ή/και τηλεφωνικά. Ο ΣΕΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ύστερα από ανάρτηση ανακοίνωσης στο https://hellenic-shading.gr, ενότητα Νέα.
  5. Οι νικητές συμφωνούν να αναρτηθούν τα ατομικά στοιχεία που παρείχαν (ονοματεπώνυμο και προαιρετικά φωτογραφία, αν ζητηθεί) στο portal του ΣΕΕΣ, https://hellenicshading.gr, και στα κοινωνικά δίκτυα υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ανάρτηση δεν μπορεί να περιέχει κανένα στοιχείο επικοινωνίας των νικητών.
  6. Ο ΣΕΕΣ ή/και τρίτοι κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του ενδέχεται να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να της κοινοποιήσουν κατά τη διαδικασία συμμετοχής, με σκοπό την ανάδειξη των νικητών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης/διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, εκτός από τυχόν πρόσωπα που κατόπιν εντολής του συνδέσμου ΣΕΕΣ εκτελούν εργασίες απονομής ή παράδοσης των επάθλων, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά καταστρέφονται. Οι δικαιούχοι των προσωπικών δεδομένων προστατεύονται δυνάμει του του ΓΚΠΔ και του ν. 462/2019, μπορούν να ανακαλέσουν εν όλω ή εν μέρει τη συγκατάθεση χρήσης των δεδομένων τους, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρεται παραπάνω και δεν θα διατηρηθούν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία κλήρωσης, μετά το οποίο θα διαγραφούν, πλην νεότερης άδειας των δικαιούχων για περαιτέρω διατήρηση και χρήση τους. Για κάθε χρήση/επεξεργασία αντίθετη με τα παραπάνω ο δικαιούχος έχει δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για κάθε πληροφορία ή αίτημα που αφορά την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος, παρακαλώ επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κο Γεώργιο Μακρή του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα του ΣΕΕΣ στο: Τηλεφωνο: 21 0300 8919 e-mail: info@hellenic-shading.gr  . Ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΣΕΕΣ.
  7. Ο ΣΕΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τους όρους της κλήρωσης/διαγωνισμού με ανακοίνωση στο portal https://hellenic-shading.gr.
  8. Με τη συμμετοχή στην κλήρωση/διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως.

 

Επικοινωνήστε με τον Σύνδεσμο
Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης