Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης (ΣΕ-ΕΣ) είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σκίασης και Ηλιοπροστασίας (ES-SO).

Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων σκίασης είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μέλη του αποτελούν διακεκριμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή & εμπορία ειδών εσωτερικής και εξωτερικής σκίασης, σε επίπεδο χονδρικής.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Σκίασης (ES-SO)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης (ΣΕΕΣ) ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σκίασης (ES-SO). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σκίασης (ES-SO) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός βάσει της βελγικής νομοθεσίας που στοχεύει στην προώθηση του θετικού αντίκτυπου της σκίασης στη διαχείριση του κλίματος εσωτερικών χώρων, υποστηρίζοντας έτσι τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Ο ES-SO είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός -ομπρέλα των επαγγελματικών οργανισμών σκίασης.

Σε όλη την Ευρώπη, η βιομηχανία σκίασης απασχολεί πάνω από 450.000 άτομα και παράγει ετήσιες πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ES-SO εδρεύει στις Βρυξέλλες, την ιδανική τοποθεσία για να εγγυηθεί ότι η φωνή της βιομηχανίας ακούγεται και ότι μπορεί να συμβάλει θετικά στους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους. Ο ES-SO συμμετέχει επίσης ενεργά σε μια σειρά ευρωπαϊκών έργων τόσο με συντελικό όσο και με συμβουλευτικό ρόλο.

Επικοινωνήστε με τον Σύνδεσμο
Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης