21 Μαρτίου: Η πρώτη “Παγκόσμια Ημέρα Σκίασης”

21 Μαρτίου: Η πρώτη “Παγκόσμια Ημέρα Σκίασης”

Στις 21 Μαρτίου 2023, η ES-SO εγκαινιάζει την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Σκίασης, για να ενημερώσει το κοινό και τους διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της σκίασης.  Η σκίαση ενισχύει την ευημερία, εξοικονομεί...