Συνάντηση ΣΕΕΣ με την Υφυπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Συνάντηση με την Υφυπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κα. Αλεξάνδρα Σδούκου καθώς και τον Γεν. Γραμματέα Ενέργειας, κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη είχε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σκίασης, την Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2024. Στη συνάντηση επίσης παραβρέθηκαν 3 ειδικοί σύμβουλοι της υφυπουργού και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΕΝ.

Από πλευράς ΣΕΕΣ, τον σύνδεσμο εκπροσωπήσαν οι:

  • Γιώργος Παπαμιχαήλ, Προέδρος ΔΣ
  • Βασίλης Λεβέντης, Αντιπρόεδρος ΔΣ
  • Γιώργος Μακρής, Γεν. Γραμματέας
  • Σταύρος Φλώρος , ως επικεφαλής της επιτροπής Τεχνικής Προδιαγραφής Συστημάτων Σκίασης

Συνοπτικά, οι στόχοι και τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης ήταν:

  1. Nα γίνει μια πρώτη γνωριμία με την πολιτική ηγεσία & τα στελέχη του ΥΠΕΝ ώστε στο μέλλον να υπάρχει ένα ανοικτό κανάλι επικοινωνίας, κάτι που επιτεύχθηκε.
  2. Να δημιουργηθεί μεγαλύτερή  αναγνωρισιμότητα των επιχειρήσεων μας, των προϊόντων και των εφαρμογών σκίασης στα κτήρια. Επιτεύχθηκε και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας και στους υπηρεσιακούς παράγοντες.
  3. Να τεθεί στο τραπέζι η θετική συνεισφορά των προϊόντων σκίασης στην Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων &  στην Ελλάδα -> Με την βοήθεια αναφοράς σε σημεία του ΦΕΚ 974 (Έκθεση Μακροπρόθεσμης ενεργειακής απόδοσης  Κτηρίων) & της μελέτης Guidehouse 2021 (του ESSO) η πολιτική ηγεσία άκουσε την τεκμηρίωση μας & έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το  πως θα μπορούσαν στο μέλλον  τα συστήματα σκίασης & οι νέες τεχνολογίες  να ενσωματωθούν στην Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.

Με βάσει τα παραπάνω, η  Υφυπουργός έδωσε σχετικές  κατευθύνσεις  στους συμβούλους και  τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΝ και υπήρξε αμοιβαία δέσμευση  ώστε να συνεχισθεί ο διάλογος και:

  • Από  πλευράς ΣΕΕΣ να ενεργοποιηθεί η υποστήριξη του ESSO (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σκίασης) ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερή δυνατή παροχή πληροφορίας στο ΥΠΕΝ  & η πρόσβαση σε επιστημονικές μελέτες προσαρμοσμένες στα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα (Αθήνα) που να τεκμηριώνουν και ποσοτικοποιούν τα ενεργειακά οφέλη που προκύπτουν από τις εφαρμογές Σκίασης
  • Από πλευράς ΥΠΕΝ οι σύμβουλοι να λαμβάνουν, να αξιολογούν τα δεδομένα & να βρίσκονται σε επαφή με τον ΣΕΕΣ για τον προσδιορισμό των επομένων βημάτων
  • Με τελικό στόχο την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων για την  ενσωμάτωση των Εφαρμογών Σκίασης σε Μελλοντικά Προγράμματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικίων & Δημοσίων Κτηρίων.

Τέλος η πολιτική ηγεσία δήλωσε ότι θα βρίσκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια μας που αφορά την ενημέρωση του γενικού κοινού η επαγγελματικών κλάδων προς την κατεύθυνση της διάδοσης των Ενεργειακών ωφελειών που προκύπτουν από την Σκίαση.

 

∆ιαβάστε περισσότερα νέα του κλάδου: